Consepto (Kamer van Koophandel: 61987875), verleent u hierbij toegang tot ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten,
afbeeldingen en andere materialen. Consepto behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op "de website" is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


Beperkte aansprakelijkheid

Consepto spant zich in om de inhoud van "de website" zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en
aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op "de website" aangeboden materialen (diensten en goederen) worden
aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Consepto. In het bijzonder zijn alle prijzen op "de website" onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten.  Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand
op basis van dergelijke fouten. Voor op "de website" opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Consepto nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Het intellectuele eigendom (en/of gebruiksrecht) betreffende deze materialen ligt bij Consepto.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Consepto,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties)
van "de websites" op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan
ontstaan over de afkomst van het materiaal. Ook is het uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal per email aan derden te verstekken.


Wet- en regelgeving: richtlijnen voor het plaatsen van afrasteringen

Het plaatsen van afrasteringen is gebonden aan regelgeving en richtlijnen. Het is voor u van belang om te weten of uw afrastering hieraan
voldoet. Hieronder treft u de verwijzing naar informatieve documenten en/of externe internetlinks.
Consepto aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van informatie, welke door derden ter beschikking wordt
gesteld.

Erf- en perceelafscheidingen - Overheidsdocument (pdf)
Omgevingsvergunning - controleer of u een vergunning van de gemeente nodig heeft
Kindveilige Omheiningen voor Openbare Ruimtes - Keurmerk.nl - Document EP144v3 (pdf)   
Klic (Wion) - grondroerdersregeling - kabels en leidingen in de grond


Privacy verklaring

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. De informatie die u via de website opvraagt en deelt verloopt via een
beveiligde, gecertificeerde internetverbinding (SSL). Daarnaast dragen wij ook bij aan initiatieven van het bedrijfsleven ter bescherming
van uw privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op internet. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw
privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze afspraken of overeenkomsten.

Consepto beschikt over eHerkenning, de digitale sleutel om veilig en efficient informatie uit te wisselen tussen bedrijven en overheid of
bedrijven onderling.

Consepto verklaart hierbij:
Bescherming van alle informatie die u met ons deelt
Dat enkel gegevens worden verzameld die bijdragen aan een optimale kwaliteitsservice
Dat de toegang van deze gegevens wordt gelimiteerd tot alleen de medewerkers en partijen die deze informatie daadwerkelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden
Disclaimer voor www.consepto.nl, hierna te noemen "Consepto" Hekwerkadvies en "de website".Dat u de bij ons aanwezige informatie kan opvragen, wijzigen of opdraagt de informatie veilig - en permanent, te verwijderen
Dat alle niet-relevante gegevens periodiek - veilig en permanent, worden verwijderd
Dat onze ICT structuur is afgeschermd en voortdurend up-to-date wordt gehouden
2020
Homepage Consepto
Deze website maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding
071-5323053
06-13268525

info@consepto.nl
Kortenaerlaan 46
2253 TJ Voorschoten
K.v.K.  Den Haag Nr. 61987875
Homepage Consepto
"Consepto maakt werk van uw hek"