071-5323053 | 06-13268525 info@consepto.nl

Disclaimer Consepto Hekwerk

Consepto (Kamer van Koophandel: 61987875), verleent u hierbij toegang tot (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Consepto behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Consepto spant zich in om de inhoud van “de website” zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op “de website” aangeboden materialen (diensten en goederen) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Consepto. In het bijzonder zijn alle prijzen op “de website” onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op “de website” opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Consepto nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Het intellectuele eigendom (en/of gebruiksrecht) betreffende deze materialen ligt bij Consepto. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Consepto, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van “de websites” op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Ook is het uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal per email aan derden te verstekken.

Wet- en regelgeving: richtlijnen voor het plaatsen van afrasteringen

Het plaatsen van afrasteringen is gebonden aan regelgeving en richtlijnen. Het is voor u van belang om te weten of uw afrastering hieraan voldoet. Hieronder treft u de verwijzing naar informatieve documenten en/of externe internetlinks.

Consepto aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van informatie, welke door derden ter beschikking wordt gesteld.

Bedrijfsinformatie

Consepto | Consepto Hekwerkadvies
Kamer van Koophandel: 61987875
BTW nummer: NL001980256864
Adres: Kortenaerlaan 46
Postcode, woonplaats: 2253 TJ Voorschoten
Telefoonnummer: 071-5323053
E-mail: info@consepto.nl

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo, mijn naam is Sake Witteveen. Kan ik u helpen via WhatsApp?